تولید شن و ماسه

بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار و محسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و چه اقتصادی متاسفانه هنوز اکثریت پروژه های راه سازی ما از روشهای قدیم و متداول آسفالت قیری استفاده می نمایند. هر ساله میلیاردها تومان از بودجه های عمرانی کشور صرف ترمیم، بهسازی، حفظ و نگهداری روسازی جاده ها می شود و این روسازی معمولاً از آسفالت قیری بوده که پس از گذشت یک تا پنج سال این آسفالت مجددا بایستی تعویض شود.

آسیب به ناوگان حمل و نقل ملی و بروز حوادث بی شمار و دلخراش جاده ها در ایران و رکوردهای بی شمار آسیب های جانی و مالی ایران در جهان، جای تاسف و بازنگری عاجل در صنعت راهسازی ایران را به همراه داشته است. اقتصاد مقاومتی و توسعه امر تولید و کارآفرینی، تحولی نوین را در صنعت راهسازی میهن عزیز اسلامی طلب مینماید. در همین رابطه با عنایت به شرایط ویژه جاده های ایران و همچنین محاسن متعدد بتن در مقام مقایسه با معایب پیشنهادات خود را همراه با دلایل و مستندات علمی و ، و آسیب های جانی و مالی ناشی از اجرای عملیات آسفالتی آزمایشگاهی تقدیم می نماییم.
ادامه مقاله را از طریق لینک زیر دنبال کنید…

فرودگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.