مشکل بسیاری از صادر کنندگان کالا نگرانی از وصول ارز حاصل از صادرات می‌باشد. به علت نبود سیستم بانکی بین المللی در حال حاضر مشتریان بین المللی شما از خرید کالاهای شما منصرف می‌گردند.
شرکت شن سا با ایجاد بسترهای مالی بین المللی امکان دریافت و پرداخت به صورت  ارسال حواله شرکتی را میسر نموده است. اکنون می‌توانید بدون هیچ نگرانی صادرات و واردات خود را انجام دهید.

شنسا با  هدف ارائه خدمات بین الملل برای تجار در زمینه های مختلف تشکیل شده است. ما در راستای ایجاد ارتباطی سازنده با بازرگانان داخلی و خارجی از همه توانایی و ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد.

 با شنسا به دنیای تجارت قدم بگذارید.